Če imate več kot 20 zaposlenih delavcev in ne zaposlujete dovolj invalidov, morate skladno z  Zakonom  o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov za manjkajočo kvoto invalidov mesečno plačevati v Sklad RS določen znesek ( 70 % minimalne plače za vsakega manjkajočega invalida). Na letni ravni tako za vsakega invalida, ki vam manjka, plačate 8.603,76 EUR, za dva pa že 17.207,52 EUR!

Ta denar lahko porabite drugače!

Preko našega invalidskega podjetja TIP Zaščita vam nudimo možnost sklenitve pogodbe za nakup, najem ali pranje izdelkov, s čemer lahko posredno nadomestite zahtevane invalidske kvote.

V tem primeru ste oproščeni plačevanja v sklad in lahko privarčujete velike vsote denarja.

Rešitev je zelo preprosta s sklenitvijo medsebojne pogodbe, nudimo vam vso pomoč pri realizaciji.