KAKOVOST

Majice lastne proizvodnje: različni kroji in barve, prilagojeno vašim željam.

NAJEM DELOVNIH OBLAČIL

Trajnostne rešitve z možnostjo najema delovnih oblačil.

IZPOLNJEVANJE INVALIDSKIH KVOT

Možnost sklenitve pogodbe za nadomestno izpolnitev obveznih invalidskih kvot.
Domov

Medicina

Domov

Nega in storitve

Domov

Gastro

Domov

Majice lastne proizvodnje

Domov

Industrija in montaža

Domov

Druga zaščitna oprema

Najem delovnih oblačil

Priori po meri

Certifikati

Dolgoročno uspešnost delovanja podjetja zagotavljamo s procesom nenehnih izboljšav, izpolnjevanjem kakovostnih zahtev kupcev ter z zadovoljnimi zaposlenimi in kupci.

Trudimo se zagotavljati trajnostno in učinkovito poslovanje s tem, da skrbno ravnamo z materiali ter energijo v celotnem življenjskem ciklu izdelka od oblikovanja, nabave materialov, proizvodnje, med uporabo izdelka ter po uporabi.

Naša prizadevanja za kakovost, varovanje okolja in razvoj človeških virov potrjujejo pridobljeni certifikati:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • RAL – GZ 992/1
 • RAL – GZ 992/3

Politika sistema vodenja Zaščite Ptuj in TIP Zaščite izhaja iz njene vizije, strategije in poslovnih načel.

V družbi se zavezujemo:

 • postaviti takšne poslovne cilje, ki v največji meri izpolnjujejo zahteve naših kupcev
 • uporabljati najboljše poslovne prakse in biti pri tem vzgled
 • vzpostaviti takšno kulturo, ki bo vzpodbujala vse zaposlene k izpolnjevanju te politike
 • k učinkoviti uporabi virov, materialov in energije pri zagotavljanju proizvodov in storitev
 • k obravnavanju sistema kakovosti na enakem nivoju kot katerokoli drugo poslovno aktivnost
 • za odgovorno ravnanje z okoljem in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje,
 • za izpolnjevanje zakonskih zahtev, vezanih na pomembne okoljske vidike.

Zavezo izpolnjujemo tako, da:

 • sistematično vodimo sistem kakovosti in ravnanja z okoljem, ki zagotavlja skladnost z zahtevami odjemalcev in zakonodaje
 • omenjeni sistem kakovosti nenehno izboljšujemo
 • postavljamo cilje za izboljšave ter merimo, analiziramo in poročamo o našem poslovanju na vseh področjih dela
 • spodbujamo, izobražujemo, nagrajujemo zaposlene in jim omogočamo primerne delovne pogoje
 • pri svojem poslovanju spoštujemo moralna načela.